۸۹۹۳۷     گاهی بخند ۱ 
۸۹۹۳۶     گاهی بخند
۸۹۹۳۵     تصمیمتو بگیر ۱
۸۹۹۳۴     تصمیمتو بگیر
۸۹۹۳۳     چهل درجه ۱
۸۹۹۳۲     چهل درجه
۸۹۹۳۱     عشقم این روزا
۸۹۹۳۰     خدانگهدار
۸۹۹۲۹     یه آدم دیگه ای ۱
۸۹۹۲۸     یه آدم دیگه ای
۸۹۹۲۷     بیمارم
۸۹۹۲۶     بی معرفت ۱
۸۹۹۲۵     بی معرفت